FacebookTwitter

PROEFPLAATSING GEEFT 50-PLUSSER MEER KANS OP EEN NIEUWE BAAN

Er komen steeds meer berichten dat mensen boven de vijftig die weer een baan zoeken, daarin ook slagen. Het blijft lastig, maar langzamerhand is de visie van werkgevers op ouderen aan het bijstellen. Daarbij worden ze geholpen door regelingen die het voor hen interessant maken om 50-plussers aan werk te helpen. 

Het UWV wijst mensen die moeilijk aan werk kunnen komen en waarbij de werkgever twijfelt of hij of zij geschikt is voor een functie, op de mogelijkheid van een proefplaatsing. Na toestemming van UWV werkt de werknemer 2 maanden met behoud van zijn uitkering. Door deze regeling lopen de werkgevers minder risico dan voorheen De werkgever hoeft namelijk geen loon te betalen. Deze periode is net zolang als de maximale proeftijd aan het begin van een contract. Vaak is dit genoeg om te bekijken of er een dienstverband in zit.. 

Schrijf reactie (4 Reacties)

87 ambtenaren schonken 170 verlofdagen aan 43 mantelzorgers

 

Het is bekend dat mantelzorgers vaak hun verlofdagen gebruiken om tijd te maken voor zorgtaken. Dat gaat ten koste van hun eigen welverdiende rust en vrije tijd. Als collega kun je hen helpen door vakantiedagen die zijn blijven staan met hen te delen. Het delen van verlofdagen is wettelijk al mogelijk maar gebeurt in de praktijk nog maar weinig. In Amsterdam is vorig jaar op initiatief van een groep ambtenaren een proef gehouden. Daarbij schonken 87 ambtenaren in totaal 170 verlofdagen aan 43 mantelzorgende collega’s. De gemeente Amsterdam heeft inmiddels besloten het systeem definitief in te voeren. Binnenkort start ook bij de Rijksoverheid een dergelijke proef. 

De Gideonsbende

In Amsterdam worden het de “Gideonsdagen’ genoemd. Eline Stomhorst Tijl, een van de initiatiefnemers: ” Vanuit mijn eigen ervaring als mantelzorger met het zorgstelsel kwam ik op het idee om andere collega-ambtenaren met een zorgtaak bij elkaar te brengen. We noemen onszelf de Gideonsbende en gebruiken onze ervaring om het beleid op dit gebied te verbeteren door mee te denken en te adviseren. Onze directeuren en ook de wethouders zijn blij met onze inspanningen. Tijdens de eerste grote presentatie van ons als Bende aan collega’s stond spontaan iemand op en bood overtallige verlofdagen aan.” 

Mantelzorgers melden zich ziek om te zorgen

De combinatie werk en mantelzorg is een onderwerp waarmee werkgevers rekening moeten houden. Uit cijfers van de Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat 30% van de werkende mantelzorgers af en toe een vakantiedag inzet om zorg te kunnen bieden. Bovendien meldt 2% van de werkende mantelzorgers zich een of meerdere keren per jaar ziek om te kunnen mantelzorgen. Vrijwillig schenken van verlof kan voorkomen dat een collega langdurig uitvalt of dat het werk er onder lijdt. Uitgangspunt van het delen van verlof is dat het vrijwillig gebeurt, een werkgever mag in geen geval werknemers dwingen verlofdagen af te staan. 

Proef bij Rijksoverheid

De proef bij het Rijk wordt de komende tijd uitgewerkt. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is in gesprek met een koepel van 176 mantelzorgvriendelijke organisaties om een beweging onder werkgevers in gang te zetten. Ook worden informatiemiddelen ontwikkeld om werkgevers te kunnen informeren over het idee van het delen van verlof. “Met deze proef geeft de rijksoverheid het goede voorbeeld in de hoop dat meer werkgevers volgen”, aldus minister Asscher.

Voor meer informatie kijk op: www.rijksoverheid.nl bij ‘verlof-delen’.

Schrijf reactie (1 Reacties)

John de Wolf boegbeeld plan van aanpak werkloosheid onder 50-plussers

Het lijkt erop dat op het ministerie van Sociale Zaken en Wekgelegenheid is doorgedrongen wat wij van Wat nou 60? al lang weten: oudere werknemers zijn waardevol. En dat betekent dat het doodzonde is dat er zoveel oudere werknemers werkloos op de bank zitten omdat ze geen baan meer kunnen vinden. Oud voetballer John de Wolf is daarom gevraagd om als ambassadeur en boegbeeld op te treden en werknemers en werkgevers met elkaar in contact te brengen. Minister Lodewijk Asscher himself hing bij John aan de lijn om hem te vragen mee te helpen zijn plan 'Actieplan aanpak werkloosheid onder 50-plussers' van de grond te trekken. Zijn bekendheid kan daarbij van groot nut zijn, al is zijn benoeming niet bij iedereen in goede aarde gevallen. Bij Pauw zaten diverse hele boze vijftigers die hem een hele slechte keuze vonden. 

John de Wolf proberen de vooroordelen die er over oudere werknemers bestaan weg te nemen. Want werkgevers denken nog steeds dat oudere werknemers vaker ziek zijn terwijl dat helemaal niet zo is. Met als gevolg dat werkloze senioren maar moeilijk een nieuwe baan kunnen vinden. Hij gaat ze wijzen op de waarde van ervaren werknemers op de werkvloer. 

Tegelijkertijd moeten werkzoekenden zelf ook letterlijke en figuurlijk in beweging blijven, vindt de 53-jarige de Wolf. 'Niet wachten tot er iets op je af komt maar in jezelf investeren en open staan voor nieuwe en soms radicaal andere dingen'. De Wolf gaat het land in om oudere werkzoekenden te adviseren, activeren en te ondersteunen. Hij is al langer betrokken bij werklozen die hij door middel van sporttrainingen weer zelfvertrouwen en plezier in het leven geeft. 

De precieze werkzaamheden van het boegbeeld worden momenteel uitgewerkt met John de Wolf zelf en de sociale partners. Ze worden vastgelegd in het 'Actieplan aanpak werkloosheid onder 50-plussers', dat in mei aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. Wel jammer dat John de Wolf slechts 6 uur per week wordt ingezet, wat ons betreft mag de turbo wel even op dat plan. Want met een werkloosheidspercentage van 5% onder 50-plussers terwijl het landelijk gemiddelde ongeveer 3% is, lijkt een beetje tempo wel noodzakelijk.

Overigens is John de Wolf zelf ook een nieuwe weg ingeslagen. Samen met Glenn Helder en Marcel Meeuwis gaat hij voetbalanekdotes vertellen tijdens een theatertournee door Nederland. De oud-voetballers worden ondersteund door presentator Koert Westerman en cabaretier Leo Alkemade.

De groep, die zich FC de Rebellen noemt, deed dit al op uitnodiging van verenigingen, maar staat nu dus ook in theaters. Speeldata op www.fcderebellen.nl

Schrijf reactie (0 Reacties)

Weer aan de slag na opleiding op de bloemenveiling

A2W Leerwerkschool

Hij is nadrukkelijk ook bestemd voor senioren, de A2W leerwerkschool op de bloemenveiling Flora Holland in Aalsmeer. De Academy2Work is een praktijkgerichte opleiding om mensen, die moeilijk aan de slag kunnen komen, succesvol op de arbeidsmarkt terug te laten keren. Je moet wel de goede conditie hebben, want op de veiling is het bukken en tillen met bloemen en planten. 

Baangarantie: Werken bij Flora Holland

In de eerste maand word je opgeleid in de kneepjes van het veilingvak. Daarna kom je met een proefplaatsing van 2 tot 5 maanden bij een werkgever op de veiling. Bij goed functioneren tijdens de proefplaatsing en het behalen van het certificaat ‘Algemeen veilingmedewerker’, treed je in dienst bij een van de aangesloten werkgevers. Die baangarantie is er! Om toegelaten te worden moet je wel goed Nederlands of Engels kunnen lezen en spreken. Bovendien moet je bereid zijn om in een flexibel rooster te werken, want onregelmatige werktijden zijn gewoon bij Flora Holland.

Initiatiefnemer is Paul Kransen, die als hoofd logistiek op de veiling de klachten van werkgevers kende over de tijd en geld die het kost om nieuwe medewerkers in te werken. Met A2W zorgt hij voor mensen die gemotiveerd aan de slag willen en al vakbekwaam zijn. Het mes van A2W snijdt dus aan twee kanten. De ‘handjes’ voor arbeidsintensief werk komen vaak verrassend goed van pas. Ondertussen zijn ook werkgevers op Schiphol geïnteresseerd in de opleiding.

Voor meer informatie kijk op de site www.a2w.nl of neem contact  op met Paul Kransen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Duurzaam ondernemen betekent mensen duurzaam inzetten

Steeds vaker horen we van initiatieven om senioren zonder baan nieuwe werkervaring te laten opdoen met de kans om er een vaste werkplek aan over te houden. Deze maand startte de onafhankeljke stichting MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) een Groei Team met tien vijftigplussers die na een interne opleiding bedrijven gaan bellen en bevragen op hun wensen en behoeften op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Doelstelling is bedrijven ervan te overtuigen meer op dit gebied te gaan doen.

 Het MVO Groei Team is een pilot in samenwerking met het UWV en is ook gericht op persoonlijke groeit van de teamleden. Ze werken vanuit het hoofdkantoor van MVO Nederland en hebben dus de steun in de rug van de experts daar. 

Ook mensen zijn duurzaam

De pilot past ook bij de doelstelling van het MVO om bij werkgevers aandacht te vragen voor duurzame inzetbaarheid van mensen, ook dat hoort bij verantwoord ondernemen. En natuurlijk ook om bedrijven erop te wijzen dat duurzaam ondernemen nog niet echt verankerd is in de strategie. Zo snijdt het mes van deze pilot aan twee kanten

Schrijf reactie (0 Reacties)

Ouderen in de bijstand weer op weg naar werk

 

Om ouderen in de bijstand weer aan het werk te krijgen is in Tilburg en Eindhoven de Meesterbeurs opgericht. De werkzoekenden kunnen maximaal zes maanden op een leerplek aan de slag bij een werkgever en krijgen daarvoor van de gemeente € 150 per maand boven op hun uitkering. Dankzij deze stage kan werkervaring worden opgedaan en daardoor worden hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot.Het idee komt van de Tilburgse professor arbeidsmarkt Ton Wilthagen, geïnspireerd door de startersbeurs voor jongeren. In veertien Brabantse steden is het initiatief al overgenomen.

 De achtergrond is duidelijk. Oudere werkzoekenden, die om welke reden ook zonder werk zijn gekomen, hebben vaak ervaring in een bepaalde functie of sector, waardoor ze zich tot specialist hebben ontwikkeld. Door de veranderende arbeidsmarkt is het lastig om werk te vinden in exact dezelfde functie of sector. Ook omdat het vak vaak in de praktijk is geleerd en diploma’s ontbreken.

Het draait ook om wat zou kunnen

Bij de Meesterbeurs’ draait het minder om vakkennis, maar meer om kwaliteiten en competenties. Die kunnen ook in de vrije tijd in bijvoorbeeld een functie bij een vereniging zijn aangetoond. Daarom wordt bij de Meesterbeurs als eerste stap samen met een werkzoekende inzichtelijk gemaakt wat hij of zij kan of ook zou kúnnen. Ook de bedrijven die Meesterbeurs-leerwerkplekken willen aanbieden worden uitgenodigd om hun vraag in competenties en vaardigheden uit te drukken. Daardoor kunnen nieuwe en verrassende matches ontstaan. Hoewel er geen verplichte baangarantie is komen bedrijven op deze manier in contact met gemotiveerde potentiële werknemers en dragen ze hoe dan ook bij aan het nieuwe perspectief van de werkzoekenden. Die worden overigens uitdrukkelijk gestimuleerd om ook zelf op zoek te gaan naar een leerbedrijf waar zij hun Meesterbeurs kunnen inzetten.

Op dit moment is de Meesterbeurs alleen beschikbaar voor deelnemers met een Bijstandsuitkering (WWB). Het UWV onderzoekt op dit moment de mogelijkheid om eventueel aan te sluiten bij de Meesterbeurs.

Voor meer informatie www.meesterbeurs.nu

Schrijf reactie (0 Reacties)

Nooit te oud voor een leuke bijbaan!

Met de oproep “Te oud voor een leuke bijbaan? Echt niet.” zoekt het bureau ‘Mooi Werk” mensen van 50+ als ambassadeur van goede doelen. Het werk bestaat uit het promoten van deze organisaties door middel van het persoonlijke gesprek, in theaters, musea of in de wijk.. Mooi Werk vindt het van essentieel belang dat hun medewerkers

de nodige levenservaring én affiniteit met de doelen hebben. Het gaat er immers om het publiek op straat enthousiast te maken voor het fonds waarvoor steun of inzet nodig is en om voorlichting  te geven over het werk van die organisaties. Je moet minstens 10 uur per week beschikbaar zijn, maar de werktijden zijn zelf flexibel in te vullen. Ook kun je op het bureau worden ingezet voor de administratieve verwerking van persoonsgegevens of het onderhouden van telefonisch contact met collectevrijwilligers of donateurs.. Die tijd is tegelijkertijd  bedoeld om de band met collega’s aan te halen. Mooi Werk zorgt natuurlijk voor training en begeleiding. En niet onbelangrijk: je krijgt een vast uurloon plus een reiskostenvergoeding.

Mooi Werk heeft kantoren in Amsterdam, Breda en Den Haag. Meer informatie vind je op www.werkenbijmooiwerk.nl.

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gezocht: zestigers met geduld, een warm hart en lef

Sommige mensen vallen stelselmatig tussen wal en schip. Omdat ze schulden hebben en hun post en administratie van 5 jaar in 2 vuilniszakken hebben gestopt. Omdat ze kip noch kraai hebben en helemaal nooit meer iemand zien. Omdat ze straatvrees hebben en niet naar buiten durven. Of omdat het leven echt niet vriendelijk voor ze is geweest en ze nu met krasjes en deuken eenzaam thuis zitten. 

De Regenboog Groep

De Regenboog Groep zoekt in Amsterdam en omgeving vrijwilligers die bereid en in staat zijn om regelmatig contact met deze groep mensen te hebben. Als maatje, door regelmatig langs te gaan en iets met ze te ondernemen. Weer een keertje de straat op, een ommetje over de markt, mee naar een straatfeest, die dingen. Of als coach, om bijvoorbeeld die administratie weer op orde te krijgen en de schuldsanering te initiëren. Kortom, er is behoefte aan mensen met wijsheid die het aankunnen om mensen te helpen waar iets mee aan de hand is.

Levenservaring is hierbij een vereiste, geduld en een warm hart ook. Het is geen werk voor watjes, je moet wel een beetje stevig in je schoenen staan.

De Regenboog Groep neemt haar vrijwilligers bijzonder serieus. Je krijgt begeleiding van een coördinator, neemt maandelijks deel aan een intervisiegroep en volgt een inwerkcursus bij De Vrijwilligersacademie. In de loop van de tijd blijf je daar regelmatig cursussen en bijscholing volgen.

Ben jij zo'n bijzonder iemand? Wil je meer informatie? Meld je dan aan op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  onder vermelding watnou60. De Regenboog Groep neemt dan contact met je op. 

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Oudere werknemers zitten vol kennis en ervaring

Als oudere werkzoekende heb je het momenteel niet makkelijk. Op dit moment hebben 188.000 50-plussers een WW uitkering, dat is 25% meer dan vorig jaar! De kans op een baan is echter klein want nog steeds worden de brieven van 50-plussers, al al helemaal van zestigers,  zonder pardon in de prullenbak geknikkerd. Te duur, te vaak ziek, niet flexibel, de vooroordelen zijn eindeloos. Gelukkig begint nu ook op allerlei plekken het besef te groeien dat die vooroordelen niet kloppen en dat door de uitstroom van ouderen ook veel waardevolle kennis en ervaring verdwijnt. 

Het MKB is daarom samen met het UWV een campagne gestart om de kans op een baan voor oudere werknemers te vergroten. Via radio, internet en tijdens bijeenkomsten worden werkgevers opgeroepen per sollicitatieronde minstens één 50-plusser uit te nodigen voor een gesprek.   Met als motto: 'de juiste man of vrouw op de juiste plek; dat kan heel goed een 50- plusser zijn'. En wat ons betreft ook een zestiger!

 

Schrijf reactie (2 Reacties)

Dress For Succes helpt bij sollicitaties

Stel: je stopt met werken of je maakt een carrièreswitch. Dan heb je waarschijnlijk een kast vol met mooie representatieve kleding die je nauwelijks meer draagt. Stel: je wilt (weer) gaan werken of je maakt een al dan niet gedwongen carrièreswitch en je moet weer solliciteren. Grote kans dat er geen geschikte sollicitatiekleding in je kast hangt. De internationale vrijwilligersorganisatie Dress For Succes combineert deze 2 dingen. Mannen en vrouwen die een sollicitatie outfit nodig hebben, kunnen in Nederland terecht in een van de 11 winkels. Op voorwaarde dat je geen of een minimuminkomen of uitkering krijgt en op zoek bent naar (beter) werk. Op vertoon van een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek word je deskundig geadviseerd en geholpen aan een passende sollicitatie outfit. De kleding in de Dress For Succeswinkels is ofwel hoogwaardig tweedehands, of nieuw. Ook schoenen en accessoires zijn aanwezig. Dus: hangt je kast vol met representatieve werkkleding (M/V) die je niet meer draagt? Doneer het aan Dress For Succes. Zit je met de handen in het haar omdat je geen sollicitatie outfit hebt? Bel Dress For Succes. Geen van beiden van toepassing? Een donatie voor dit geweldige initiatief is ook van harte welkom. Kijk op www.dressforsucces.nl voor alle informatie. Foto: franky242 / FreeDigitalPhotos.net

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Gezocht: klusjesman!

Plintjes die loszitten, een lamp die opgehangen moet worden, een tegelwandje dat aandacht nodig heeft, een plafonnetje dat een nieuw laagje stuuk verdient.... We kennen dit soort klusjes allemaal en weten meestal niet waar een vakman te vinden die betrouwbaar en ook nog aardig is. De KlusHeeren kan voor particulieren en bedrijven die vakman wel vinden. En dan niet zomaar een vakman maar een betrouwbare 55 plusser die bovendien kan communiceren. Het bedrijf is gestart in Amsterdam en omgeving en breidt nu uit naar de andere grote steden in de Randstad. Wij gaan meteen een kluslijstje maken! Klik hier als je een klus gedaan wilt hebben.

 Op dit moment breidt KlusHeeren uit naar de hele Randstad en is er dringend behoefte aan nieuwe, ervaren en vakkundige klussers (M/en vooral ook V) zoals elektriciens, tegelzetters, stukadoors, timmerlieden enzovoort. Je werkt zoveel je wilt en regionaal dus weinig reistijd. Klik hier als je je wilt aanmelden als klusser. 

 Tekening homepage: FreeDigitalPhoto.net

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Een nieuwe baan vinden…het kan echt

En weer ploft er een afwijzing in de bus: tot onze spijt .... wij danken u hartelijk.....wensen u veel succes bij verdere....enzovoort. Oef! Een baan vinden is voor niemand eenvoudig tegenwoordig, maar als je ouder dan 45 bent, lijkt het bijna onmogelijk. Toch is er hoop: het bureau Outstanding is gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling voor 45- en 65 plussers. En met succes, zo'n 70 % van de mensen die zich aanmeldt vindt uiteindelijk een baan. Bijvoorbeeld door individuele, particuliere loopbaanbegeleiding. Via coaching en workshops kom je er achter wat je kwaliteiten zijn, wat je moet bijleren, hoe je een cv schrijft dat anno 2014 aanspreekt en hoe je social media kunt inzetten. Kortom, een serieuze persoonlijke werk-APK voordat je weer aan de slag kunt.

Een compleet traject heb je vanaf € 950 voor 6 maanden, een losse workshop kun je volgen vanaf € 50. Zeer, zeer aan te raden als je een baan zoekt en moedeloos bent! Klik hier voor meer informatie.

Schrijf reactie (0 Reacties)

GEZOCHT: Vriendelijke 50 + chauffeurs M/V

watnou60-werken na je 60ste

Soms kom je een bedrijf tegen waar je vrolijk van wordt. Dat gebeurde me met Taxi Electric. Dit bedrijf rijdt in Amsterdam en omgeving met elektrische auto's. En dat op zich is al een reden om ze te boeken. Maar er is er nog een: de chauffeurs zijn VRIENDELIJK. Jawel, vriendelijk! Allemaal! Daar worden ze namelijk op geselecteerd. En dat is bijzonder in Amsterdam. En nog leuker: ze nemen nadrukkelijk 50 plussers in dienst. Kijk op de site om een taxi te bestellen of om je aan te melden als mogelijke chauffeur.

 

 

Schrijf reactie (0 Reacties)

Hip breien tegen eenzaamheid

Hoe doorbreek je eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen en breng je generaties tot elkaar? En help je tegelijk jong creatief talent een eindje op weg? Door Granny's Finest te starten. Oudere vrouwen breien in groepsverband de prachtigste artikelen die door de jonge ontwerpers zijn bedacht. Met de opbrengst worden jonge ontwerpers geholpen met de opbouw van hun portofolio en maken de ouderen tal van uitstapjes. Aan elk artikel zit bovendien een persoonlijke boodschap van de maakster. Bij aankoop krijg je een kaartje met het verzoek dat aan de maakster te sturen en haar zo te bedanken voor het mooie product. De breisters krijgen zo ook concreet waardering voor hun werk. 

In 2011 is dit project gestart en nu, 2 jaar later breien ongeveer 140 oudere vrouwen in diverse steden de mooiste artikelen. Resultaat: gezelligheid voor de grannies, een toekomst voor de jonge ontwerpers en hippe, exclusieve mutsen en shawls voor iedereen. Geen wonder dat dit project al diverse prijzen in de wacht heeft gesleept!

Kijk op www.grannysfinest.com voor verkoopadressen of koop online.  

Schrijf reactie (1 Reacties)

Van CEO tot klusvrouw voor ouderen

Jet Key (60) had een topbaan als directeur van Sail Amsterdam. Toen ze die baan verloor kwam ze echter niet meer aan de slag. 'Het werd niet zo gezegd, maar ze vonden me te oud' aldus Jet. Uiteindelijk besloot Jet tot een drastische carriereswitch: ze werd klusvrouw. 

Jet: ' Als het niet lukt om in je oude werk een nieuwe baan te vinden, ga dan eens kijken wat je leuk vindt om te doe in je vrije tijd. En of je dat dan niet professioneel kunt gaan doen'. 

Jet richt zich met name op oudere mensen die vaak tal van kleine klusjes in huis te doen hebben maar niemand weten die ze genoeg kunnen vertrouwen. En dus komt Jet om schilderijen op te hangen, elektriciteitsschakelaars te repareren, loshangende trapleuningen vast te zetten en wat er verder zoals in een huis aandacht nodig kan hebben. Dat ze een gat in de markt heeft gevonden blijkt wel: Jets telefoon staat roodgloeiend.

Schrijf reactie (2 Reacties)

Tweets @watnou60

RT @liefdevoorzorg: Hugo Borst heeft gelijk: veranderingen in de zorg moeten sneller! Zijn jullie het daarmee eens? 😊https://t.co/XkIOc7exK9
dec 03replyretweet
Kijk op https://t.co/DOdCjEGBI5 en maak kans op het boek Inktspot https://t.co/S0I3dq8e2V
dec 03replyretweet